Statistické výkazy INTRASTAT

Nabízíme Vám rychlé a kvalitní vyhotovení výkazu pro INTRASTAT, veškerou komunikaci s celním úřadem a další služby, které souvisí s povinností vykazovat data pro INTRASTAT.

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu.

 

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT je povinné při překročení tzv. osvobozujícího práhu, který je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě přesahující čtyři milióny Kč a pro přijetí zboží, jehož hodnota přesáhne dva milióny Kč v součtu od počátku roku. Hodnoty prahů pro vykazování jsou zvýšeny v roce 2009 na 8 miliónů Kč jak pro odeslané, tak i pro přijaté zboží.

Rádi s Vámi dohodneme postup pro zaevidování na celním úřadě. Budeme Vás zastupovat při vedení statistiky a řádně odesílat výkazy.

 

 

Nabízíme Vám

  • kompletní zpracování výkazu pro INTRASTAT
  • komunikaci s celním úřadem
  • kompletní softwarové vybavení
  • řádné vyplnění a včasné podání výkazu
  • zpracování a podání negativního výkazu
  • zkušenosti se zařazováním zboží dle celního sazebníku